ŽÁDNÍK, Jakub. Rychlý optický přijímač pro měřicí aplikace [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39581. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Drexler.
Uložit do Citace PRO