HNÁTEK, Robert. Hodnocení výkonnosti a finanční pozice společnosti WELCO, spol. s r.o. a predikce jejich budoucího vývoje [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3979. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO