KROSESKOVÁ, Martina. Analýza rozdílů ve vykazování zaměstnaneckých požitků dle IFRS a dle české účetní legislativy [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4001. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO