INTROVIČOVÁ, Sabina a Přemysl JANATA. Současný stav a trendy vývoje používání dálkového průzkumu země pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014, s. 328-332 [cit. 2020-05-25]. ISBN 978-80-214-4852-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/42866
Uložit do Citace PRO