BAZALOVÁ, Lucie. Porovnání vlastností pevnolátkových laserů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4445. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Kubíček.
Uložit do Citace PRO