CHARUZA, Martin. Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4577. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Lumír Sommer.
Uložit do Citace PRO