DOČEKALOVÁ, Lenka. Bydlení v USA po roce 1945. In: XVIII. Vědecká konference doktorandů: sborník textů [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014, s. 37-42 [cit. 2020-05-25]. ISBN 978-80-214-4994-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51925
Uložit do Citace PRO