NOVÁČEK, Vladislav. Konstrukce MR spojky [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5256. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jakub Roupec.
Uložit do Citace PRO