BRADÁČ, Albert a Petr DAŇHEL. Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2012. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 6-26 [cit. 2020-05-25]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53076
Uložit do Citace PRO