HOLUŠOVÁ, Kateřina. Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny – obecné zásady s uvedením příkladu. In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012, s. 324-333 [cit. 2020-05-25]. ISBN 978-80-214-4412-6. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53104
Uložit do Citace PRO