OCELÍK, Tomáš. Interpret dynamického programovacího jazyka pro vědecké výpočty [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/53686. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Kněžík.
Uložit do Citace PRO