KISLINGER, Pavel. Logování průchozích dat v routerech [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/54000. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce David Martinek.
Uložit do Citace PRO