KLEDUS, Robert, Albert BRADÁČ a Marek SEMELA. Měření dohlednosti na chodce v noční době při reálné jízdě vozidla. In: Sborník příspěvků konference Vehicle Forensic Science Brno 2011 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011, s. 120-142 [cit. 2020-05-25]. ISBN 978-80-214-4294-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56662
Uložit do Citace PRO