PANDA, J. R., A. S. R. SALADI a R. S. KSHETRIMAYUM. A Compact Printed Monopole Antenna for Dual-band RFID and WLAN Applications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011, 20(2), 464-467 [cit. 2020-05-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56860
Uložit do Citace PRO