SOUKUPOVÁ, Ivona. Penzion s vinným sklepem [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57755. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Müller.
Uložit do Citace PRO