HANUS, S. The Laboratory of Wireless and Mobile Communications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2001, 10(4), 41-43 [cit. 2020-05-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58209
Uložit do Citace PRO