DOSTAL, T. Modeling of Modern Active Devices for Simulations of Analog Circuits in PSpice. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(3), 8-11 [cit. 2020-05-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58233
Uložit do Citace PRO