NOUZA, J. a M. MYSLIVEC. Methods and Application of Phonetic Label Alignment in Speech Processing Tasks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000, 9(4), 1-7 [cit. 2020-05-25]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58237
Uložit do Citace PRO