LUKÁŠOVÁ, Jana. Návrh marketingové strategie [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59130. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO