ĎURIŠ, Miroslav. Návrh programu pro dekódování vzoru u 3D skeneru s proužkovou projekcí [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60176. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Tomáš Koutecký.
Uložit do Citace PRO