SOBOTKA, Tomáš. Návrh a realizace vícekanálového měření teploty pomocí mikrořadiče [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60210. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Ondřej Andrš.
Uložit do Citace PRO