STEJSKAL, Marek. Metody primárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petr Blažík.
Uložit do Citace PRO