TICHÝ, Ľuboš. Počítání průchodů osob dveřmi s využitím stacionární kamery [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62229. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jakub Sochor.
Uložit do Citace PRO