HAUGEN, K. K. Uncertainty of outcome and varying fan preferences - a game theoretic approach. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016, 5(1) [cit. 2020-05-25]. DOI: 10.13164/ma.2016.01. ISSN 1805-3629. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63098
Uložit do Citace PRO