IVANOVÁ, Petra. Využití controllingu v obchodním úseku vybraného podniku [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67071. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO