SAŇÁK, Martin. Stanovení transferové ceny licenčních poplatků [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67300. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO