ŠKOLOUD, Martin. Měření pomocí Ballbar os CNC strojů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67578. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Vetiška.
Uložit do Citace PRO