KŘEČKOVÁ, Jitka. Nanostruktury a nanosenzory [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67857. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Eva Ellederová.
Uložit do Citace PRO