MICHNA, Lukáš. Využití odpadních rostlinných olejů jako alternativního paliva pro vznětové spalovací motory [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6854. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Stodola.
Uložit do Citace PRO