ZACH, Jakub. Urbanistické řešení sportovního areálu v Brně za Lužánkami [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68555. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jan Májek.
Uložit do Citace PRO