KABELÁČ, Jaromír. Materiálově nelineární řešení prutových konstrukcí [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69149. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Ivan Němec.
Uložit do Citace PRO