MESÍK, Vladimír. The Analysis of the Affiliate System in a Chosen Company and Proposals for its Improvements [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69236. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO