MAZURA, František. Framework pro bezpečný vývoj webových aplikací [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69482. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Maroš Barabas.
Uložit do Citace PRO