FICBAUER, David a Mária REŽŇÁKOVÁ. Holding Company and its Performance. Mendel University Press, 2014, 62(2), 329-337. DOI: 10.11118/actaun201462020329. ISSN 1211-8516. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/70153
Uložit do Citace PRO