JUŘÍČEK, Lukáš. Návrh předpjaté stropní konstrukce [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/70591. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Radim Nečas.
Uložit do Citace PRO