DEMJANICS, Ferenc. Termostat pro měření pasivních součástek řízený AVR [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/7235. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Roubal.
Uložit do Citace PRO