ZAPLETAL, Lukáš. Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8042. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Miloš Synek.
Uložit do Citace PRO