NIMRICHTER, Adam. Analýza finančních trhů s pomocí hlubokého učení [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/80757. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Mašek.
Uložit do Citace PRO