DRATVA, Jakub. Experimentální stanovení zatížení letounu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81416. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Ivo Jebáček.
Uložit do Citace PRO