BRYCHTOVÁ, Adéla. Návrhy na zlepšení služeb hotelu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/81514. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Luděk Mikulec.
Uložit do Citace PRO