KVAPIL, Štěpán. Vliv podmínek skladování na kvalitu přilnavosti pryžových pouzder ke kovovému povrchu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83408. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Kandus.
Uložit do Citace PRO