POKORNÝ, Ondřej. Návrh řízení kvadrokoptéry s vizuálním naváděním [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Ondřej Andrš.
Uložit do Citace PRO