NOVOTNÁ, Veronika, Jan LUHAN a Jan BUDÍK. Use of Genetic Algorithms in Economic Decision Making Processes. Systémová integrace [online]. Česká společnost pro systémovou integraci, 2011, 2011(1), 57-63 [cit. 2020-05-25]. ISSN 1210-9479. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84210
Uložit do Citace PRO