RAJDLOVÁ, Ivana. Rodinný dům s kavárnou v Liberci [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84798. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO