KUBIŠ, Jan. Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84998. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Šárka Květoňová.
Uložit do Citace PRO