KOVAĽAN, Patrik. Hra využívající projekce na dotykový stůl [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/85279. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Kapinus.
Uložit do Citace PRO