KOUBKOVÁ, Martina. Reporting v podmínkách vybrané firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9186. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO