MÁČKOVÁ, Zuzana. Návrh způsobu financování bydlení klientů realitní kanceláře [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/9807. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO