PAVELCOVÁ KREJČOVÁ, Jana. Efektivní řízení nákladů v podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10076. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO