MATULÍK, Jan. Zvýšení efektivity výrobní linky za použití metody lean (TPS) [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Vladimír Pata.
Uložit do Citace PRO